BİZDEN HABERLER

Paratoner

Yıldırımdan Korunma:indir

Yıldırımdan korunmak için binaların, camilerin ve evlerin gök yüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur.

Bu aletler etki alanına giren belli çaptaki yıldırımları üzerine çekerek en emniyetli şekilde toprağa akıtma görevi üstlenirler.

 Gerek yapıya doğrudan yıldırım boşalması neticesinde farklı potansiyelde bulunan noktalar arasında oluşan gerilimin, gerekse yapıya giren çeşitli altyapı hizmet tesislerine ilişkin borular, kablolar vb. üzerinden taşınan potansiyel sürüklenmelerinin bertaraf edilmesi potansiyel dengeleme veya diğer adıyla eş potansiyel kuşaklamanın yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

 Paratoner Tesisatı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tesislerdir.

Özellikle de yapının elektrik tesisatının bir parçası olan topraklama tesisatı ile de yakın bir ilişkisi bulunmaktadır.

Çünkü yapıya düşen yıldırımın meydana getirdiği elektriksel boşalma akımının en güvenilir bir şekilde doğrudan toprağa iletilmesi istenir.

Günümüzde yıldırımlık olarak, 

  • Faraday kafesi
  • Franklin çubuğu
  • Aktif paratoner     sistemleri kullanılmaktadır.

Faraday Kafesi:faraday_kafesi

Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır. Yanıcı parlayıcı maddelerin depolandığı binaların dışı kafes şeklinde kaplanır. Binanın dışındaki yüksek noktalara sivri uçlu metaller yerleştirilir. Bütün iletkenler ve sivri metaller( yıldırım yakalama uçları) birbiriyle bağlanır ve topraklanır. Askeri amaçlı yapılar, Radyo frekans yayan cihazların konduğu kabinler, GSM alıcı verici devreleri gibi yerlerde Faraday Kafesi yöntemi kullanılmaktadır.

 

Aktif Paratoner

Paratoner, sivri uçlu metal bir çubuk, iletken tel ve galvaniz çubuktan oluşur. Temel topraklaması bulunan yeni binalarda paratonerden gelen iletken bakır iletken doğrudan temel topraklamasına bağlanmalıdır. Sivri uçlu yakalama çubuğu binanın en üstüne takılır, metal çubuk iletken telle topraklamaya irtibatlanır. a

  

   7043_paratoner_1

Copyright © 2014 Yalova Eser Mühendislik
Her Hakkı Saklıdır.