BİZDEN HABERLER

Ölçüm ve Raporlama


 

Ölçüm,Analiz ve Raporlama

 

 

Toprak Özgül ve Geçiş Direnci Ölçümleri

Topraklama Ölçümü Raporlama

Transformatör İzolasyon Yağı Test ve Ölçümleri

Elektrik Kuvvetli Akim Tesislerine Uygunluk Belgesi

Aydınlatma Şiddeti Ölçümleri

Güç Tespiti

Kaçak Akim Rölesi Test ve Ölçümleri

Paratoner Ölçümleri

Görüntüleme Raporu(Termal Kamera Ölçümleri)

 

 

ESER Mühendislik Test ve Ölçüm Biriminde görev yapan personelimiz ilgili meslek içi eğitimden geçmiş mühendislerdir.

 Söz konusu denetlemeler sırasında kullanılan ilgili yasa ve yönetmelikler;

 

Elektrik iç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

 

Bahsi geçen Yasa ve Yönetmeliklerde belirlenmiş süre ve usuller içerisinde talepte bulunan tesislerin denetimini yapmaktır.

Termal Kamera İle ;

FLUKE CORPORATION TI105 AND TIR105 THERMAL IMAGERS

Termal Kamera hemen hemen bir çok alanda kullanımı ile birlikte özellikle elektrik sistemlerinde kullanımı son derece fayda sağlamaktadır. Elektriğin iletimi sırasında akım geçişi ile direnç üzerinde enerji ısı olarak harcanır. Bu durumda elektrik iletim hatlarında özellikle kontak noktalarındaki ısı artışları o nokta için bir direnç olduğunun göstergesidir. Kabloların birleşme noktalarında, kontak noktalarında, bara ların vidaların da, sigorta yuvalarında termik şalterlerin vidaların da bu korozyonlar ısınmalara sebep olurlar. Bu ısınmalar termal kamera ile gözlenerek noktasal tespitler yapılabilir. Ve yapılan bu kestirimci bakım sonrası planlı zamanlarda probleme sebep olan olumsuz durum ortadan kaldırılabilir.

 

 

 

 

Termal Kamera Çekimi Önceki Planlama

Termal kamera ile elektrik sistemlerinde bakım yapmadan önce planlamanızı şu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle dönem içerisinde sürekli problem çıkaran şalter, kablo, pano ve diğer elektrik aksamların listesini hazırlamanızı tavsiye ederiz. Bu sayede hem güzergah üzerinde bulunan termal kamera ile çekim yapılacak noktalar gözden kaçmamış hemde termal kamera çekimi sırasında bazı önemli notlar alma fırsatı ve raporu inceleyecek birimler tarafından kolay anlaşılır ortak tanımlar kullanabilme şansımız olabilir.

 

Neden Termal Kamera ?

Tüm materyallerin bir infrared yayılım özelliği vardır. Bu infrared yayılım materyalin yapısına ve sıcaklığına göre farklılık gösterir. Bu sayede Infrared Termal Kamera ile bakıldığında sıcaklık farkları kolayca tespit edilebilir. En büyük özelliği ise temassız ölçüm yapılmasıdır. 

 images

Termal Analiz

Termal Kamerayı diğer görüntüleme cihazlarından ayıran en büyük özelliklerinden biriside sahip olduğu analiz yazılımlarıdır. analiz yazılımı sayesinde bilgisayar ortamında çekimi yapılan objelere ait problemlerin tespiti yapılabilir. Ortama göre farklılıkları veya eşdeğer noktaların birbirlerine göre farklılıkları tespit edilebilir. Bunlar belli formatlar da raporlar haline getirilerek bakım ekibi tarafından anlaşılır raporlar haline çevrilebilir. Analiz sırasında çekimi yapılan materyalin tipinin ne olduğu doğru girilir ise sonuçlsr son derece hassas bir şekilde alınabilir. Bacada kullanılan topraktan imal edilmiş biri tuğla ile paslı bir metal gövdenin veya parlak bakır bir elektrik sistemi bar asının infrared yayılımları bir olmadığı için çekimi yapılan materyalin yayılım oranı doğru girilmelidir. Her materyalin infrared yayılımını bilmemiz bazen mümkün olmayabilir. Bu durumda analiz yazılımı sayesinde doğada bulunan hemen hemen tüm materyal tiplerinin infrared yayılımları bulunabilir.

 

 Copyright © 2014 Yalova Eser Mühendislik
Her Hakkı Saklıdır.