BİZDEN HABERLER

Topraklama Ölçümü

 Pens Tipi (Kazıksız) Toprak Megeri ile Doğru Ölçüm Yapılır mı?

      UEDAŞ’ın özelleştirilmesi ile beraber, yönetmeliklerde olduğu halde uygulanmayan kurallar uygulanmaya başladı. Bunlardan biride TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ testidir.

 Teknolojinin gelişmesi ile sürekli olarak yeni ölçüm yöntemleri ve buna bağlı olarak da ölçüm cihazları üretilmektedir.

Çok yeni olmamasına rağmen Pens Tipi (Kazıksız) Toprak Megeri kullanma konusunda tereddütler yaşanmakta ya da nerelerde kullanılabileceği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Pens tipi toprak megerleri ile ölçüm yapabilmemiz için topraklama sisteminizi Loop’u tamamlaması yani kapalı döngü olması gerekmektedir ya da diğer bir tabirle topraklama sisteminin en az iki noktasında kazık olmalıdır ve bu şekilde döngü tamamlanmalıdır.

Fluke 1623-2 GEO Topraklama Test Cihazı, gibi bazı çok fonksiyonlu cihazlar

  • 3 ve 4 Kutuplu Potansiyel Düşüşü (kazıklar kullanılarak)
  • 4 Kutuplu Toprak Özgül Direnci Testi (kazıklar kullanılarak)
  • Seçmeli Test (1 pens ve kazıklar kullanılarak)
  • Kazıksız Test (sadece 2 pens kullanılarak)     Ölçümleri yapabilir.

     Kazıksız Test

Bu test yönteminde, topraklama çubuğunun etrafına iki pens yerleştirilir ve her bir pens test cihazına bağlanır. Hiçbir topraklama kazığı kullanılmaz. Penslerden biri bilinen, sabit düzeyde bir gerilimi tetiklerken diğer pens de akımı ölçer. Ardından test cihazı otomatik olarak topraklama çubuğunun direncini belirler. Bu test yöntemi, yalnızca test edilen bina veya yapı için bağlı bir topraklama sistemi (Faraday kafesi gibi çok noktadan topraklanan sistemler) varsa sonuç verir. Toprağa giden tek bir yol varsa yani tek bir topraklama varsa döngü oluşmayacağından Kazıksız yöntem kabul edilebilir bir değer sağlamaz. Bu durumda 3 kazık kullanılan Potansiyel Düşüşü testi yönteminin kullanılması gerekir.

Topraklama ölçüm teknikleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için. . .

SGE firmasının hazırladığı, Topraklama Ölçüm El Kitabı

Copyright © 2014 Yalova Eser Mühendislik
Her Hakkı Saklıdır.